Zarejestruj się
Przypomnij hasło

Zarząd firmy Genomed S.A. pragnie poinformować, że od 13-tego stycznia test SANCO jest dostępny również w wersji całogenomowej.

Wynik testu Sanco może być wykonany w dotychczasowym zakresie (trisomie 21,18,13 oraz aneuploidie X i Y) lub rozszerzonym – całogenomowym.

Cena testu oraz czas wykonania badania SANCO pozostają dla obu opcji bez zmian. W opcji całogenomowej SANCO jest możliwość oznaczenie trisomii wszystkich 23 par chromosomów, aneupliodii chromosomów płci, płci genetycznej płodu oraz zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz dla wszystkich chromosomów autosomalnych, co można porównać z rozdzielczością badania kariotypu z płynu owodniowego. Zakres całogenomowy testu SANCO dostępny jest również dla ciąż bliźniaczych.

Prosimy o zaznaczanie wybranej opcji testu w formularzu "Zlecenie badania".

Test SANCO Plus pozostaje w ofercie bez zmian i jest rekomendowany tylko dla ciąż pojedynczych w przypadku podejrzenia ryzyka jednego z pięciu zdefiniowanych zespołów delecji, np. zespołu DiGeorge’a.

Prosimy o wymianę starych formularzy w zestawach, które są w Państwa posiadaniu na nowe. Nowy formularz.

Próbki na wszystkie typy nieinwazyjnych badań prenatalnych mogą być pobierane każdego dnia (włącznie z weekendami).

  • Próbki pobrane od poniedziałku do piątku powinny być w miarę możliwości wysłane do Genomed w dniu pobrania
  • Próbki, których nie można wysłać danego dnia, muszą być wysłane kurierem następnego dnia roboczego
  • Próbki pobrane w sobotę lub w niedzielę muszą być wysłane kurierem w poniedziałek
  • Do czasu wysyłki próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
  • Czas do wydania wyniku liczy się od dnia przyjęcia próbki do laboratorium.

W przypadku dłuższych okresów wolnych od pracy Genomed wydaje każdorazowo komunikat o zasadach wysyłki badań.

Na terenie Warszawy próbki odbierane są przez kuriera Genomed w dni robocze w godz. 8-18, tel. 513 445 549. Kuriera należy zamówić co najmniej 2 godziny przed planowanym odbiorem przesyłki, jednak nie później niż do godziny 15.00.

Przesyłając próbki spoza Warszawy należy zamawiać telefonicznie Kuriera TNT, co najmniej 3 godziny przed planowanym odbiorem przesyłki, pod numerem tel. 22 510 75 84 lub 801 888 700 lub 801 31 00 00, podając Genomed jako płatnika (numer klienta: 315356). Wysyłka realizowana jest na koszt Genomed. Infolinia firmy kurierskiej TNT czynna jest w godz. 7-17 w dni robocze.

Badanie SANCO - nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywane jest w Polsce, w laboratorium Genomed S.A.

Aby zamówić zestawy do nowego nieinwazyjnego, genetycznego testu prenatalnego SANCO zadzwoń: 22 644 60 19 lub napisz na adres: sanco@genomed.pl

Od maja 2015 r. do 5 września 2018 r., Genomed SA, jako jedyne laboratorium w Polsce, wykonywał nieinwazyjne, genetyczne badania prenatalne w swoim laboratorium. W czasie 3-letniej umowy licencyjnej na badanie NIFTY wykonał najwyższą w Polsce liczbę nieinwazyjnych badań prenatalnych, uzyskując doświadczenie, którym nie dysponuje żadne laboratorium w Polsce, a nieliczne w Europie.

Potwierdza to uzyskany w roku 2017 certyfikat EMQN (European Molecular Quality Network) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego.

Zakończenie umowy licencyjnej na badanie NIFTY pozwoliło na podjęcie decyzji o wprowadzeniu technologii umożliwiającej istotne zwiększenia przepustowości laboratorium oraz całkowitą automatyzację procesu i optymalizację kosztów. Zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu wykonywania testu prenatalnego SANCO w ścisłej współpracy z Illumina Inc., światowym liderem technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS).

Nowe badanie prenatalne SANCO, oferowane przez Genomed SA od września 2018 roku, oparte na technologii VeriSeq firmy Illumina, z powodzeniem wykorzystywane jest już do realizacji narodowych programów przesiewowych badań prenatalnych np. przez rząd Holandii.

Badanie jest wykonywane w nowym laboratorium Genomed SA w Warszawie przy ulicy Ponczowej.
Test posiada europejski certyfikat CE-IVD na cały proces technologiczny.

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy infolinię badania SANCO, czynną w godzinach 9.00-19.00 w dni robocze: 797 660 690.
Nowy adres mailowy badania SANCO: sanco@genomed.pl

O nas

Spółka Genomed powstała, by rozwijać diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA i wprowadzać na rynek polski i europejski metody oparte na Sekwencjonowaniu Nowej Generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS).

NZOZ Genomed posiada najszerszą ofertę badań genetycznych Polsce. Laboratorium diagnostyczne jest wpisane na listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2854. Badania diagnostyczne są wykonywane przez doświadczony zespół, zajmujący się genetyką człowieka od ponad 15 lat. NZOZ Genomed współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi. Jako akredytowana przez Izbę Lekarską placówka organizuje szkolenia dla lekarzy (z zakresu genetyki w praktyce lekarskiej), wspiera akcje społecznościowe i edukacyjne związane z szeroko pojętą genetyką, wspiera także stowarzyszenia pacjentów i ich rodzin. Genomed to wiodąca placówka medycyny spersonalizowanej, której główne cele to wprowadzenie do praktyki medycznej profilaktyki genomowej oraz stworzenie kliniki terapii genowych.